Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

 
Hướng dẫn tìm tài liệu in ấn Hướng dẫn tìm tài liệu in ấn
9/17/2020 3:20:33 AM

Quy định mượn – trả tài liệu Quy định mượn – trả tài liệu
9/17/2020 2:51:57 AM

Đến với Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin bạn đọc sẽ được sử dụng nguồn tài liệu đa dạng, phong phú được sắp xếp tại 3 tầng. Bạn đọc có thể tra cứu và sử dụng tại các tầng như sau: 

Nội quy sử dụng Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin Nội quy sử dụng Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin
9/16/2020 3:25:00 AM

Nhằm xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, tiện lợi, và văn minh, mỗi bạn đọc khi vào Trung tân cần thực hiện các nội quy sau:

Hướng dẫn cách mượn, trả sách tự động Hướng dẫn cách mượn, trả sách tự động
7/4/2017 2:39:17 PM

Máy mượn trả sách tự động sẽ giúp người dùng trả sách bất kỳ thời gian nào, không lệ thuộc vào giờ làm việc của nhân viên Trung tâm. Thao tác trả sách tại máy rất đơn giản: Đưa thẻ bạn đọc vào khu ánh sáng màu trắng và nhận biên lai để mượn sách; khi trả sách bạn đọc quét mã vạch của sách để máy xác nhận thông tin và mở cửa sổ để người dùng đẩy sách vào khe nhận. Thiết bị này được lắp đặt tại cửa chính tầng 1 Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin - Đại học Thái Nguyên.

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phòng học riêng Hướng dẫn đăng ký sử dụng phòng học riêng
11/10/2010 3:09:06 PM

Phòng thảo luận của TTHL&CNTT  phục vụ cho tất cả cán bộ và sinh viên của các trường khi có nhu cầu nghiên cứu, học tập hoặc thảo luận theo nhóm nhỏ

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: