Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

 
Thông báo v/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020 Thông báo v/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020
8/23/2020 1:47:27 AM

Thông báo v/v khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng,chống và kiểm soát lây nhiềm COVID- 19 Thông báo v/v khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng,chống và kiểm soát lây nhiềm COVID- 19
3/8/2020 1:35:22 PM

TTHL&CNTT thông báo v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch CODID-19 TTHL&CNTT thông báo v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch CODID-19
7/29/2020 7:30:35 AM

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19
7/28/2020 8:47:58 AM

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Phát triển mô hình Trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam"
7/13/2020 4:09:26 PM

 Mời tham dự Hội thảo “Tương lai của ngành thư viện và nghề thư viện” ngày 15/7/2020 Mời tham dự Hội thảo “Tương lai của ngành thư viện và nghề thư viện” ngày 15/7/2020
8/7/2020 8:53:46 AM

Nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho cán bộ thư viện, Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với nội dung sau:

Chủ đề: Tương lai của ngành thư viện và nghề thư viện

Diễn giả: Bà Paula Kitendaugh – Giám đốc phụ trách các Trung tâm Hoa kỳ tại Khu vực

Thời gian tổ chức hội thảo: Từ 8h00, ngày 15/7/2020

Địa điểm: Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên

Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Hội thư viện Việt Nam, lãnh đạo các thành viên Liên hiệp Thư viện các Trường Đại học phía Bắc.

- Đại diện lãnh đạo nhà trường; lãnh đạo và cán bộ thư viện các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Ngyên.

- Giảng viên và sinh viên ngành khoa học thư viện Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Thông báo mở cửa phục vụ bạn đọc Thông báo mở cửa phục vụ bạn đọc
4/29/2020 2:01:42 PM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: