Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Phát luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020
11/20/2020 1:27:33 AM

Kế hoạch tổ chức Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV, AIDS năm 2020 Kế hoạch tổ chức Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV, AIDS năm 2020
8/11/2020 3:03:08 AM

Thông báo tuyển sinh Lớp Lập trình điều khiển robot theo phương pháp giáo dục STEM Thông báo tuyển sinh Lớp Lập trình điều khiển robot theo phương pháp giáo dục STEM
10/30/2020 9:37:48 AM

Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tuyển sinh miễn phí Lớp lập trình điều khiển robot theo phương pháp giáo dục STEM tại Trung tâm từ ngày 15/11/2020 đến ngày 24/01/2021. Mọi thông tin, chi tiết cụ thể như sau:

Triển khai tháng hành động  vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
10/23/2020 10:02:39 AM

Thông báo V/v tham dự cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ Thông báo V/v tham dự cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ
10/23/2020 7:57:55 AM

Thông báo sử dụng TTHL &CNTT đối với sinh viên chưa có thẻ bạn đọc Thông báo sử dụng TTHL &CNTT đối với sinh viên chưa có thẻ bạn đọc
1/10/2020 8:07:55 AM

TTHL&CNTT xin thông báo như sau:

Thông báo v/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020 Thông báo v/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020
8/23/2020 1:47:27 AM

1 2 3 4 5

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: