Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phòng học riêng


Thứ hai, 10/11/2010, 3:09:06 PM

Phòng thảo luận của TTHL&CNTT  phục vụ cho tất cả cán bộ và sinh viên của các trường khi có nhu cầu nghiên cứu, học tập hoặc thảo luận theo nhóm nhỏ

TRANG THIẾT BỊ

 • Tầng 2:
  • Phòng nghe nhìn: Máy tính, ti vi, đầu video
 • Tầng 3:
  • Phòng thảo luận nhóm 1
  • Phòng thảo luận nhóm 2
  • Phòng thảo luận nhóm 3

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÒNG THẢO LUẬN

 • Đăng ký sử dụng: Quầy Dịch vụ Thông tin tầng 2,3
 • Điều kiện đăng ký: Có nhóm trưởng chịu trách nhiệm chung
 • Số lượng người/nhóm: Từ 03 người trở lên
 • Thời gian sử dụng phòng học nhóm: 02 giờ (Các nhóm được quyền đăng ký sử dụng thêm thời gian nếu không có nhóm khác đăng ký)
 • Nhận phòng: Nhóm trưởng nhận chìa khóa phòng và để thẻ TTHL tại bàn quầy khi mượn phòng.
 • Giao trả phòng: Cán bộ trực quầy kiểm tra trang thiết bị trong phòng, nhận lại chìa khóa và trả thẻ cho bạn đọc.

 

Chú ý:

 1. Sắp xếp ghế ngồi đúng vị trí sau khi sử dụng.
 2. Không tổ chức các hoạt động mang tính chất giải trí.
 3. Nhóm trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc TTHL&CNTT về mọi thiệt hại cơ sở vật chất và trang thiết bị của phòng học sau khi sử dụng.

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: