Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

 
Các câu hỏi về nguồn tài nguyên của TTHL&CNTT và những hướng dẫn tra tìm tài liệu Các câu hỏi về nguồn tài nguyên của TTHL&CNTT và những hướng dẫn tra tìm tài liệu
5/11/2013 6:09:48 PM

Các câu hỏi về cách thức liên hệ với Trung tâm Học liệu Các câu hỏi về cách thức liên hệ với Trung tâm Học liệu
4/11/2013 5:58:45 PM

Câu hỏi 1: Khi có thắc mắc, tôi cần liên hệ ở đâu để được giúp đỡ?

Trả lời:  Ở tất cả các tầng của Trung tâm đều có cán bộ trực quầy thông tin. Bạn đọc có thể liên hệ với cán bộ trực quầy để được giúp đỡ, hoặc gọi điện theo số điện thoại 84-2083.852.443 hoặc 84-2083. 656. 601

Các câu hỏi liên quan đến nội quy, quy định của Trung tâm Học liệu Các câu hỏi liên quan đến nội quy, quy định của Trung tâm Học liệu
4/11/2013 3:44:12 PM

Các câu hỏi liên quan đến làm thẻ và sử dụng thẻ Các câu hỏi liên quan đến làm thẻ và sử dụng thẻ
4/11/2013 2:58:54 PM

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: