Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hướng dẫn tìm tài liệu điện tử tiếng Việt Trung tâm Học liệu


Thứ ba, 4/9/2013, 6:01:14 PM
Để thực hiện tra cứu nâng cao các nguồn Tài liệu điện tử Tiếng Việt tại Trung tâm Học liệu bạn đọc thực hiện theo các bước sau:
1. Tại trang chủ Trung tâm Học liệu (http://lrc.tnu.edu.vn) bấm vào "Tài liệu điện tử tiếng việt"

2. Tại giao diện tìm kiếm nhập một trong các tiêu chí tìm kiếm như từ khoá, nhan đề tài liệu, tác giả …. Ví dụ tìm với từ khoá "Toán học".
3. Nếu không nhớ tên tài liệu có thẻ tìm theo bộ CSDL bằng cách bấm vào biểu tượng CSDL đó.
4. Hoặc cũng có thể tìm tên tài liệu theo chữ cái đầu của tài liệu bằng cách bấm vào menu bảng chữ cái A | B | C | D | ... phía trên.

5. Kết quả tìm kiếm trả về. Bấm vào xem toàn văn để đọc tài liệu.

6. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập. Tên đăng nhập là mã số thẻ sinh viên, học viên hoặc mã bạn đọc. Mật khẩu mặc định.

Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể đọc và tải tài liệu từ trang web của Trung tâm Học liệu về. Tài liệu này chủ yếu là dạng PDF. Nếu không có chương trình đọc hãy tải về tại đây:
- Foxit reader: http://www.foxitsoftware.com/downloads/
- Adobe reader:http://get.adobe.com/reader
TTHL
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: