Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Công bố Quyết định vị trí Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng chức năng


Thứ tư, 8/26/2020, 7:53:53 AM

Sáng ngày 31/08/2020 , Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin (TTHL&CNTT) – Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức buổi công bố và trao Quyết định bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng, vị trí Trưởng và Phó phòng với sự có mặt đông đủ của cán bộ, viên chức, người lao động. Chủ trì buổi lễ có GS. TS Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc TTHL&CNTT.

Theo đó, kèm theo Quyết định số 1412/QĐ - ĐHTN ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc ĐHTN, cử bà Lương Thị Hoàng Dung, kế toán viên chính Ban Kế hoạch Tài chính ĐHTN, kiêm làm Kế toán trưởng TTHL&CNTT thuộc ĐHTN.

Quyết định số 1593/QĐ - ĐHTN ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc ĐHTN, bổ nhiệm Thạc sĩ Dương Vĩnh Thiện, Phó trưởng phòng Khai thác và Ứng dụng Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Trưởng phòng Khai thác và Ứng dụng Công nghệ thông tin, TTHL&CNTT thuộc ĐHTN, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quyết định số 191/QĐ-TTHL&CNTT, ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc TTHL&CNTT, bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Lan, thư viện viên phòng Quản trị thư viện tích hợp, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản trị thư viện tích hợp - TTHL&CNTT thuộc ĐHTN, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quyết định số 192/QĐ-TTHL&CNTT ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc TTHL&CNTT, bổ nhiệm Thạc sĩ Nông Thi Thu Huyền, chuyên viên phòng Tổng hợp, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổng hợp, TTHL&CNTT thuộc ĐHTN, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quyết định số 193/QĐ-TTHL&CNTT ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc TTHL&CNTT, bổ nhiệm Thạc sĩ Phạm Ngọc Phương, chuyên viên Phòng Khai thác và Ứng dụng Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Khai thác và Ứng dụng Công nghệ thông tin - TTHL&CNTT thuộc ĐHTN, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ban Giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng 05 đồng chí được bổ nhiệm vị trí quản lý tại TTHL&CNTT

Phát biểu tại buổi trao Quyết định, GS.TS Nguyễn Duy Hoan - Giám đốc TTHL&CNTT đã thay mặt đơn vị chúc mừng những đồng chí được bổ nhiệm vào đội ngũ cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng mong muốn và tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, từng cá nhân tiếp tục phát huy những ưu điểm, vai trò, vị trí công việc của mình; nhanh chóng tìm hiểu, nghiên cứu các quy chế của cơ quan để nắm bắt được những quy định chung, có thái độ cầu thị, thể hiện rõ bản lĩnh của người quản lý, tiếp tục phát huy hơn nữa phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường mối đoàn kết nhất trí trong đơn vị, sáng tạo, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

Thanh Bắc - BBT 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: