Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

 
Phát triển kỹ năng và phương pháp tiếp cận việc đọc sách của sinh viên tại thư viện các trường đại học Phát triển kỹ năng và phương pháp tiếp cận việc đọc sách của sinh viên tại thư viện các trường đại học
10/25/2020 3:16:01 AM

Đặt vấn đề

Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, việc đọc sách góp phần không nhỏ vào quá trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức, hình thành và phát triển nhân cách con người. Phát triển văn hoá đọc luôn là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia trong việc nâng cao dân trí, góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực - nhân tố quyết định mọi thành công [1]. Trong hệ thống trường đại học, thư viện góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tri thức cho đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển sản xuất và khoa học công nghệ. Thư viện cung cấp cho xã hội những thông tin khoa học mới mẻ, đặc biệt là những công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên (SV) trong trường [2].

Xu thế bảo hộ sáng chế và nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo Xu thế bảo hộ sáng chế và nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo
10/25/2020 3:01:49 AM

Bài viết được tổng hợp từ tài liệu nghiên cứu “WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence” của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

15 lợi ích tuyệt vời của việc đọc sách phần lớn mọi người chưa biết 15 lợi ích tuyệt vời của việc đọc sách phần lớn mọi người chưa biết
10/25/2020 2:19:06 AM

Thay vì có thói quen chơi game, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội vào những thời gian rảnh rỗi, tại sao chúng ta lại không đọc sách? Sách đem đến một nguồn tri thức vô cùng dồi dào, là tinh hoa văn hóa nhân loại. Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, hầu hết những người thành công trên thế giới điều dành khoảng thời gian nhất định trong ngày cho việc đọc sách và việc làm này được họ duy trì ngay từ khi còn rất trẻ.

Một số quy định mới của Luật Thư viện Một số quy định mới của Luật Thư viện
10/23/2020 4:48:12 AM

Ngày 18/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Theo đó, thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Trao đổi về khái niệm “Tài liệu điện tử” và “Tài liệu số” Trao đổi về khái niệm “Tài liệu điện tử” và “Tài liệu số”
10/23/2020 4:39:23 AM

Hiện nay, khái niệm “Tài liệu điện tử” và “Tài liệu số” được dùng khá phổ biến trong các tài liệu chuyên môn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bài viết này nhằm chia sẻ với độc giả về nội dung khái niệm “Tài liệu điện tử” và “Tài liệu số” trên cơ sở các khái niệm có liên quan được giải thích trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Lợi ích khi ta đến thư viện Lợi ích khi ta đến thư viện
10/23/2020 4:00:36 AM

Sự tiện ích của công nghệ thông tin ngày nay là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên chúng ta giảm bớt thời lượng đọc sách. Cũng như nhiều bạn khác, tôi rất ít dùng đến thẻ thư viện của mình và đây là một khiếm khuyết khiến chúng ta mất đi phần nào kiến thức bổ ích.

Đọc sách cũng có thể thay đổi nhân cách và cốt tướng của một người Đọc sách cũng có thể thay đổi nhân cách và cốt tướng của một người
9/10/2020 2:35:37 AM

Làm người thì tiêu chuẩn đầu tiên là nhân cách, mà điều quan trọng nhất của nhân cách lại chính là “tầm nhìn”. Bởi tầm nhìn quyết định nhân cách. Thêm vào đó, tất cả những người bạn từng gặp, cuốn sách bạn từng xem, con đường bạn từng đi, mỗi thứ đều có thể thành tựu nên tính cách của mỗi người. Vậy nên, Đọc sách cũng có thể thay đổi nhân cách và cốt tướng của một người

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: