Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Tổng hợp


Thứ tư, 5/1/2013, 1:31:09 PM

Chức năng - Nhiệm vụ:

  • Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Công tác Tài chính kế toán;
  • Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;
  • Công tác thanh tra, pháp chế;
  • Tham gia công tác tổ chức sự kiện và phục vụ;
  • Công tác, mua sắm, vận hành máy móc thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
  • Công tác bảo vệ, vệ sinh.

Danh bạ, điện thoại, địa chỉ Email cán bộ - nhân viên:

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILSỐ ĐIỆN THOẠI
1

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòngnttrung(a)tnu.edu.vn0963.222.668
2

Vũ Minh Huệ

Phó Trưởng phòngvmhue(a)tnu.edu.vn0944.478.789
 3 Thiều Trung Hiếu Hiện tại đi du học tthieu@tnu.edu.vn 
3

Lương Thị Hoàng Dung

Phụ trách kế toánlthdung@tnu.edu.vn 
4Lê Hữu ThắngChuyên viênlhthang(a)tnu.edu.vn 0942.838.186
5

Nông Thị Thu Huyền

Chuyên viênntthuyen(a)tnu.edu.vn0989.324.667
6

Vương Thị Phong

Chuyên viênvtphong(a)tnu.edu.vn0912.360.262
7

Dương Thị Mai Uyên

Kế toán viêndmuyen(a)tnu.edu.vn0977.819.567
8

 

Hoàng Thị Thu Thúy

Chuyên viênhttthuy(a)tnu.edu.vn0961.894.893
9

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viênttmhanh(a)tnu.edu.vn0978.317.888
10Nguyễn Hoài NamNhân viênnhnam(a)tnu.edu.vn0986.191.955
11

Đỗ Đại Thanh

Lái xeddthanh(a)tnu.edu.vn0966.088.886
 TỔ BẢO VỆ   
 
   
 12Nguyễn Văn Chuyển   
13 Phan Văn Thiết   
 14Nguyễn Văn Hùng   
     
     
     
     
 TỔ VỆ SINH   
 15Trần Thị Thảo  0362.316.656
 16Nguyễn Thị Hồng  0395.881.008
 17Đoàn Thị Minh Hoa   

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: