Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Quản trị thư viện tích hợp


Thứ ba, 9/11/2018, 10:51:37 AM

Chức năng - Nhiệm vụ:

  • Công tác tham mưu, tư vấn lĩnh vực thông tin, thư viện;
  • Quản lý và bảo đảm truy cập thông suốt nguồn cơ sở dữ liệu điện tử, dữ liệu số của đơn vị. Tổ chức kho sách và bảo quản tài liệu;
  • Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài ĐHTN;
  • Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ bạn đọc khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên của đơn vị, cung cấp thông tin theo yêu cầu của người sử dụng;
  • Sản xuất (số hóa), khai thác các nguồn dữ liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu thông tin của các đơn vị, cá nhân bên trong và ngoài ĐHTN. Tham gia xây dựng và phát triển học liệu phục vụ đào tạo E-Learning;
  • Phối hợp với các Ban, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trong công tác bổ sung, phát triển và chia sẻ nguồn học liệu;
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về thông tin – thư viện trong và ngoài đơn vị;
  • Tham gia xây dựng, triển khai, thẩm định các dự án, đề án, hợp tác quốc tế về thư viện.

Danh bạ, điện thoại, địa chỉ Email cán bộ:

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILSỐ ĐIỆN THOẠI
1

Lê Văn Nam

Trưởng phòng lvnam (a)tnu.edu.vn0979.804.914
2

Nguyễn Hoài Nam

Phó Trưởng phòngnhnam(a)tnu.edu.vn0912.454.948
3

Nguyễn Thị Thu Lan

Thư viện viênnttlan(a)tnu.edu.vn0985.993.432
4

Đào Thị Thanh Hòa

Thư viện viêndtthoa(a)tnu.edu.vn0348.828.263
5

Vi Thị Bích Lan

Chuyên viênvtblan(a)tnu.edu.vn01253.708.709
 6 Phùng Ngọc Sáng Chuyên viên pnsang(a)tnu.edu.vn 0989.308.796
7

Nguyễn Thị Hảo

Chuyên viênnthao(a)tnu.edu.vn0973.269.958
8

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Thư viện viênnthngoc(a)tnu.edu.vn0983.898.074
9

Ngô Thanh Thủy

Chuyên viênntthuy(a)tnu.edu.vn0988.752.065
10

Nông Thị Bích Ngọc

Thư viện viênntbngoc(a)tnu.edu.vn0983.898.074
11

 Bùi Thị Sinh

 Thư viện viên btsinh(a)tnu.edu.vn 0984.450.182
12Lương Phạm TuyênCán sựlptuyen(a)tnu.edu.vn0978.779.646
13

Phùng Thị Lan Hương

 Chuyên viên ptlhuong(a)tnu.edu.vn 0977.008.097
14

Vũ Thế Dũng

Chuyên viênvtdung(a)tnu.edu.vnvtdung(a)tnu.edu.vn
15

 Trần Thị Thanh Bắc

 Chuyên viên tttbac(a)tnu.edu.vn 0986.890.000
16Lê Thị Phương ThanhThư viên viênltpthanh(a)tnu.edu.vn0966.595.620
17Bùi Xuân HiếuChuyên viênbxhieu(a)tnu.edu.vn0977.008.806
18

Nguyễn Ngọc Trường

Cán sựnntruong(a)tnu.edu.vn0985.808.138
19

Nguyễn Thị Ngoan

 Chuyên viên ntngoan (a)tnu.edu.vn 0976.176.116
20

Lê Thái Hào

Chuyên viênlthoa(a)tnu.edu.vn0985.500.699
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: