Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Giới thiệu cuốn sách "Giáo trình giáo dục sức khỏe"


Thứ hai, 7/13/2020, 2:53:31 PM

Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giao-trinh-giao-duc-suc-khoe-156926.html

Chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ cao cả của mỗi người cán bộ y tế với mục tiêu nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân trong cộng đồng. Để thực hiện nhiệm vụ đó không thể không kể đến vai trò của truyền thông – giáo dục sức khỏe. Qua đó, các đối tượng được giáo dục sức khỏe có thể tự chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. 

Cuốn sách là hành trang mà tác giả dành cho cho các bạn sinh viên cao đẳng điều dưỡng, giúp các bạn có được các kiến thức, kỹ năng cơ bản về giao tiếp; lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Quý Thầy/Cô/Bạn đọc hãy đăng nhập tài khoản đã được Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin cấp để xem toàn văn của tài liệu nhé.

Bùi Sinh – TTHL&CNTT

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: