Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Đề nghị Trung tâm Học liệu mua tài liệu


Thứ ba, 10/15/2013, 2:52:44 PM

Để đề nghị TTHL mua tài liệu theo yêu cầu, bạn đọc điền các thông tin và gửi thư theo thông tin bên dưới:

Thông tin chi tiết về tài liệu:

 • Tên tài liệu:
 • Tác giả:
 • Chuyên ngành/Chủ đề:
 • Nhà xuất bản:
 • Năm xuất bản:
 • ...

Thông tin về người yêu cầu mua sách:

 • Tên:
 • Số thẻ bạn đọc:
 • Địa chỉ e-mail:
 • ...

Gửi tới

 • ThS. Vũ Minh Huệ
 • Trưởng phòng Công tác Nghiệp vụ
 • ĐT: 0988.402-345       Fax: 02803 656 601
 • Email*: vmhue(a)tnu.edu.vn *

* Hãy thay thế cụm từ (a) thành @ để có địa chỉ thư hoàn chỉnh. Phương pháp này để chống thư rác.

TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: