Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Danh sách bạn đọc mượn tài liệu quá hạn tháng 5/2014


Thứ năm, 6/5/2014, 4:59:26 PM

Trung tâm Học liệu đã thống kê số lượng tài liệu mà bạn đọc đã sử dụng quá hạn như sau:

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh: 67 tài liệu, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: 26 tài liệu, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông: 53 tài liệu, Đại học Khoa học: 76 tài liệu, Khoa Ngoại ngữ: 35 tài liệu, Đại học Nông lâm: 50 tài liệu, Đại học Sư phạm: 44 tài liệu, Cao đẳng Kinh tế  Kỹ thuật: 07 tài liệu, Đại học Y: 37 tài liệu, Đại học Mở: 03 tài liệu, Đối tượng cộng đồng: 09 tài liệu.

Trân trọng thông báo !

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: