Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Tư duy mới trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Tư duy mới trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
 • Nhan đề :
 • Tư duy mới trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
 • Tác giả :
 • Tiến,Hà Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục thể chất,Chất lượng,Quản lý,Tư duy,Miền núi phía Bắc
 • Số trang :
 • tr. 16-20
Tư duy mới trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: