Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Trao bằng cho 92 tiến sĩ, thạc sĩ


Thứ hai, 6/15/2020, 2:19:23 PM

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) vừa tổ chức trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ cho 1 tiến sĩ chuyên ngành Toán học và 91 thạc sĩ tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.

Các ngành đào tạo thạc sĩ của Nhà trường được trao bằng đợt này gồm: Hóa phân tích (4), phương pháp Toán sơ cấp (37), Toán ứng dụng (7), Công nghệ sinh học (10), Vật lý Quang học (23), Văn học Việt Nam (7) và Quản lý Tài nguyên môi trường (3)

Là một trong 7 trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận đạt kiểm định Quốc gia năm 2017. Sau nhiều năm đào tạo sau đại học, nhà trường đã cấp bằng tiến sĩ và thạc sĩ cho gần 1.500 nghiên cứu sinh và học viên cao học. Hiện, Trường đang được phép đào tạo 3 chuyên ngành tiến sĩ, 8 chuyên ngành thạc sĩ và 19 ngành bậc đại học với hơn 30 Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo hiện nay là trên 5.000 học viên, sinh viên các hệ. Trong đó có gần 500 học viên nghiên cứu sinh và học viên sau đại học.

C.T.V

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: