Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Thái Nguyên thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo


Thứ sáu, 10/2/2020, 2:20:12 AM

Ngày 6-10, tại TP Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm trên địa bàn.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 có nhiều hoạt động ý nghĩa, như hội thảo, chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trưng bày sản phẩm của các ý tưởng, dự án lọt vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.

Các hoạt động này là dịp để các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, các trường đại học, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhóm khởi nghiệp, sinh viên... cùng nhau trao đổi, thảo luận, học hỏi làm sáng tỏ nhiều chủ đề, như thanh niên đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - vai trò tiên phong và động lực mới phát triển kinh tế - xã hội; định hướng nghề nghiệp; sự đồng hành giữa doanh nghiệp và nhà cung ứng nguồn nhân lực; khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp.

Những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên rất quan tâm hỗ trợ, khuyến khích hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó quy định nội dung, mức chi thực hiện hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật. Đây là cơ sở để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sản phẩm của các ý tưởng, dự án lọt vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-10. Đại hội lần này sẽ đề ra các giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Một trong những giải pháp để đạt mục tiêu này, nhiều diễn giả và đại biểu dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 cho rằng, tỉnh đang nỗ lực kiến tạo môi trường thực sự thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành, phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

THẾ BÌNH

Nguồn https://nhandan.com.vn/

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: