Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học


Thứ năm, 7/23/2020, 8:58:31 AM

Ngày 22-7, tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo khoa học mang chủ đề “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học”. Tham dự có hơn 200 đại biểu là những chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên… đến từ một số trường đại học trong cả nước.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ và các nhà khoa học trao đổi bên lề Hội thảo.


Trước những yêu cầu nhiệm vụ của giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ và tác động cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0, nhiều đại biểu cho rằng: Tri thức mới của nhân loại chỉ có thể tạo ra thông qua quá trình nghiên cứu và trường đại học phải là trung tâm khởi phát sáng tạo tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, vai trò của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của các trường đại học.

Hiện nay, nước ta có 235 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có 170 cơ sở công lập và 65 cơ sở tư thục, ngoài ra còn có 41 viện nghiên cứu khoa học có đào tạo tiến sĩ. Tổng số giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học trong cả nước hiện có gần 75 nghìn người. Trình độ giảng viên có 729 giáo sư, 4.538 phó giáo sư và 20.197 tiến sĩ. Thực tế, các chính sách về khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay còn nhiều bất cập, chưa đi vào thực tiễn. Do đầu tư cho khoa học - công nghệ thấp, chưa tương xứng với tiềm lực của đội ngũ, cơ chế tài chính còn nhiều bất cập, nên sản phẩm nghiên cứu chủ yếu mang tính hàn lâm, tính ứng dụng thấp, sản phẩm được thương mại hóa còn ít, manh mún.

Để đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ Hội thảo đã phân tích những nội như: “Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong trường đại học: Thay đổi nhận thức để khởi sắc; Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam; Làm thế nào để chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm từ nghiên cứu có hiệu quả cao ở các cơ sở giáo dục đại học...

Ba nhóm giải pháp chính nhằm phát triển khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đào tạo đã được các đại biểu tập trung thảo luận, đó là: Đổi mới cơ chế tài chính, đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Bổ sung, hoàn thiện chính sách về quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tăng cường năng lực nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên...

Trần Nguyên

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: