Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Đảng bộ Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản


Thứ bảy, 4/27/2013, 6:36:19 PM

Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 163-QĐ/ĐU ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản. 

Hiện nay, Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản có 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 48 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí, trong đó có 01 Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 06 đồng chí có trình độ cao cấp và cử nhân chính trị. Đảng bộ là cơ sở đảng đặc thù, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của hai đơn vị: Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin và Nhà xuất bản - Đại học Thái Nguyên 

Tổng số CBVCNLĐ hiện nay của hai đơn vị là 71 người, trong đó 03 đ/c có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, 07 đồng chí có trình độ Cử nhân Chính trị. Số cán bộ có trình độ sau Đại học là 42/71 trong đó có 01 Giáo sư - Giảng viên cao cấp, 03 tiến sĩ, 39 thạc sĩ. 22 cán bộ có bằng cử nhân và 11 cán bộ đã có chứng chỉ biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 

                           Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Hiện tại, Đảng bộ có 48 đảng viên thuộc 04 tổ Đảng (Tổng hợp, Quản trị thư viện tích hợp, Khai thác và ứng dựng Công nghệ Thông tin, Nhà Xuất bản) 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2010, được sự quan tâm của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của tập thể CBVCNLĐ, Đảng ủy Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản đã chủ động, tích cực triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và đạt được những kết quả đáng kể, đem lại sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của hai đơn vị Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin, Nhà xuất bản. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản gồm các đồng chí sau:

SttHọ và tênChức vụ
1Đ/c Nguyễn Duy Hoan  
2Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt 
3 Đ/c Phạm Quốc Tuấn 
4Đ/c Trần Hồng Anh  
5Đ/c Lê Văn Nam 
6Đ/c Lê Thị Như Nguyệt  
7Đ/c Nguyễn Thành Trung  

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản gồm các đồng chí sau:

SttHọ và tênChức vụ
1Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt  
2Đ//c Lê Thị Như Nguyệt  
3Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan 

 

TTHL&CNTT

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: